במרפסת של יוכבד בצהלה ת"א
עיצוב מרפסת בשילוב קיר ירוק